Документа

Финансијски извештај за период 01.01.2022. године до 30.9.2022. године

Финансијски план за 2022. годину

Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2021. годину

Извештај о новчаним токовима за 2021. годину

Правилник о систематизацији