Извештај о раду директора

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2021-2022. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2020-2021. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2019-2020. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018-2019. ГОДИНУ