Month: новембар 2012

Историја основне школе „Карађорђе“ Горњи Матејевац

Posted on Updated on

После школе « Учитељ Таса « у Нишу  наша школа је најстарија у Нишавском округу .

Први учитељи ( на територији Матејевца ) појавили су се још за време турске власти – 1837. год.

Како матична школа у Г. Матејевцу, тако и истурена одељења у Д. Матејевцу имају свој « Летопис « и по њему су први учитељи у Г. Матејевцу били : Ђорђе – родом из Сићева, Здравко – родом из Малче, Бошко из Ниша, Риста Михајловић из Г. Матејевца, Јован Поповић – завршио богословију 1875. год.

Школа је била у приватној кући попа Ђорђа Поповића.

У Д. Матејевцу пре ослобођења од Турака, први учитељи су били: Василије – звани « Нишлија «, Димитрије Хаџи – Пешић, а верску наставу држао је Димитрије Живановић – свештеник из Д. Матејевца.

Мештани Г. Матејевца подижу једну зграду за школу на месту званом «Бањица «. Касније је та зграда уступљена манастиру Св. Јован.

По ослобођењу од Турака први учитељ у Г. Матејевцу био је Станко Петровић – 1880. год., а настава се одвијала у општинској згради изнад цркве Св. Спаса, на месту званом « Кулиште ».

У Д. Матејевцу први учитељ је био Михаило Протић од 1877 – 1884. год.

Учитељ који је, несумњиво, оставио велики траг у Г. Матејевцу је Димитрије Митић, управитељ школе од 1923 – 1932. год., у чије време је покренута иницијатива и изграђена шк