Month: април 2018

Приредба поводом 8. марта

Posted on Updated on

Ученици одељења  III1 са својом учитељицом Весном Јовановић, припремили су приредбу за маме, баке, тете, стрине поводом 8. марта Дана жена. Маме,баке,стрине,тете радо су прихватиле позив за дружење и уживале у свечаности која је била посвећена нашој највећој мајци ,,Пресветој Богородици‚‚ али и свим мајкама и женама. На почетку су сви ученици,сложно, као један отпевали песму ‚‚Маријо Славна‚‚ а затим су уследила драмска извођења, рецитације, песме ‚‚Знаш ли ко те љуби силно?‚‚ и ‚‚Теби Мајко Божја‚‚. Колико су мајке биле одушевљене својом децом и приредбом говоре и сузе среће на лицима свих мајки и баки.  ЖИВЕЛЕ НАШЕ МАЈКЕ!

DSC_4435

Деца славе Ускрс

Posted on Updated on

У групи Припремног предшколског програма деца су дана 28. 03. 2018. год. обележила предстојећи празник Ускрс. Деца су заједно са васпитачицом Јулијаном Крстић фарбали јаја и декорисали радну собу.

Посета ватрогасаца

Posted on Updated on

Припадници Ватрогасне службе Ниш несебично су поделили своја знања и вештине са децом III и IV разреда наше школе.Они су 16.03.2018.године одржали предавање на тему ‚‚Заштита  од пожара‚‚.Ватрогасци су храбри и неустрашиви људи а то им је показао ватрогасац Саша Крстић са својим колегом.Ватрогасци су похвалили децу јер су знала одговор на многа важна питања:на који телефонски број се позивају ватрогасци,како се напушта просторија у којој је избио пожар и слично.Предавање је оставило велики утисак код деце јер је излагање било веома занимљиво и поучно праћено сликама и краћим филмовима о пожару и ватри и заштити од ње.Дружење је завршено заједничким фотографисањем.

Правдање ученичких изостанака

Posted on

Ако ученик изостане са наставе најмање 1 радни дан или дуже, родитељ је дужан да најдаље у року од 48 сати обавести одељенског старешину о разлозима изостајања.

Ако родитељ не обавести школу о томе, одељенски старешина ће одмах контактирати родитеља, односно старатеља ученика. Изостајање са наставе правда се лекарским оправдањем.

Изузетно, изостајање до 2 наставна дана у школској години родитељ или старатељ може лично да оправда без лекарског оправдања, у писаној форми, при чему не може да се правда више од два узастопна дана.

У току полугодишта одељенски старешина може ученику да оправда један дан уз сагласност родитеља.

Изостајање са наставе ученика ради учешћа у различитим видовима спортских , културних или научних активности (радионица,семинара, културно-уметничких манифестација, као и ради спортских обавеза ученика-припрема за такмичење или такмичење, али не и трениг, до 2 дана правда одељенски старешина уз писану молбу родитеља који уз молбу прилаже и оправдање клуба или друштва које ангажује ученика. Преко два дана, уз исту документацију, изостајање правда директор школе.

Директор школе може ученика оправдано пустити са наставе до 10 наставних дана ради породичних обавеза ученика у земљи или иностранству, а на основу писане молбе коју подноси родитељ (старатељ).О молби родитеља ученика одлучује директор након прибављеног мишљења одељенског старешине.

Одсуство ученика са наставе дуже од 10 дана одобрава Наставничко веће, на писану молбу родитеља (старатеља) и уз подношење докумената који потврђују разлоге одсуства.

Оправдања за изостајање са наставе одељенском старешини доноси родитељ или старатељ.

Изузетно, родитељ (старатељ) уколико је спречен да дође у школу и да донесе оправдање, телефоном ће обавестити одељенског старешину, а ученик у том случају може да преда оправдање.

Изостанке ученика родитељи (старатељи) су дужни да оправдају у року од 8 (осам) дана од дана повратка на наставу.

Изостанци који се у том року не оправдају одељенски старешина је дужан да евидентира као неоправдане изостанке.

Злоупотреба уверења, оправдања и исправе и лажно представљање представља повреду обавезе ученика.