Month: јун 2021

Ђак генерације

Posted on

Ђак генерације ове школске године је Јелена Крстић, ученица 8/1 разреда. А носиоци Вукове дипломе су:

1. Јулијана Крстић

2. Јована Младеновић

3. Јелена Крстић

Ученици су награђени књигама за свој успех.

ЗАВРШНИ ИСПИТ

Posted on

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА

– Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом који се уређује образовање одраслих.- Завршни испит ученици осмог разреда полажу три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест, док полазници (ФООО) полажу један дан;- Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.- Испит сва три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута. – Ученици су дужни да у школу дођу најкасније до 8.15 часова сва три дана одржавања испита.- Школа обезбеђује по две плаве хемијске оловке за сваког ученика.- На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу и графитну оловку и гумицу.- На испит из математике ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.- Ученици се распоређују у простор за полагање, односно у учионице према утврђеном Једниственом списку ученика (редни број са списка одговара броју места за полагање – означеном на клупи).Опште напомене- Препоручује се да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно, јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком или хемијском оловком друге осим плаве боје, неће признавати при бодовању. Употреба хемијске оловке тзв. пиши-бриши није дозвољена (мастило ове оловке је нестабилно при загревању, што приликом скенирања тестова за прегледање може да доведе до нестајања записа).- На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да на за то предвиђено место, испред учионице, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и слично, осим воде/освежавајућег напитка.- На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.- Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.- Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова. – Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.- После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно другим законским заступником и право приговора првостепеној комисији за приговоре уколико сматрају да су оштећени. – Приликом провере резултата на појединачним тестовима на завршном испиту ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања. – Остваривање права на увид у тест и приговор може се обавити електронским путем на порталу Моја средња школа https://mojasrednjaskola.gov.rs, у складу са упутством на омотници теста – Примерак за ученика или непосредно у простору школе.- Правилником о програму завршног испита у основном образовању и васпитању утврђено је да је у укупом броју од највише 40 бодова на завршном испиту, удео појединачних тестова је: највише 13 бодова из српског, односно матерњег језика, највише 13 бодова из математике и највише 14 бодова на комбинованом тесту. – На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.- Бодови које је ученик остварио за упис у средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског, односно матерњег језика и математике множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом тесту множи са коефицијентом 0,7.- Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:- Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТVI – општи успех на крају VI разредаVII – општи успех на крају VII разредаVIII – општи успех на крају VIII разредаСЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језикаМА – резултат на тесту из математикеКТ – резултат на комбинованом тесту То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на тесту из српског језика остварити 11,05 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.- Формула за израчунавање броја бодова који полазник има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту: – Укупан број бодова за упис = ( VI + VII + VIII) ∙ 4 + ЈТ (ЗСЈ + ЗМА + ЗКТ) VI – општи успех на крају VI разреда VII – општи успех на крају VII разреда VIII – општи успех на крају VIII разреда ЈТ (ЗСЈ + ЗМА + ЗКТ) – резултат јединственог теста (задаци из српког/матерњег, језика, задаци из математике и комбиновани )Молимо родитеље, односно друге законске заступнике да:- Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.- Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.- У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно други законски заступници ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.

https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Pocetna

Моја средња школа

Posted on Updated on

Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа. На порталу Моја средња школа: https://mojasrednjaskola.gov.rs можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе. Сходно Календару уписних активности, на дневном нивоу можете пратити главне актуелности. Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:1. подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита2. подношење приговора на резултате завршног испита3. подношење електронске листе жеља4. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs. Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.

Дедина гаража

Posted on Updated on

Ученици II-1 разреда су пратњи учитељице Весне Јовановић, гостовали у Дединој гаражи. Својим гостовањем, поштовањем реда и другарства, слогом, креативношћу и марљивошћу, оставили су траг светлости и радости. Направили су своју друштвену игру“ Пријатељска авантура“, понели је са собом да деле и уче своје другаре. Радионице у Дединој гаражи, реализују се захваљујући пројекту подржаног од стране делегације Европске уније у Србији.